کسب درآمد

کسب درآمد از سامانه تجارت جهانی کام

جهت همکاری با ما فرم زیر را تکمیل نمایید

1 مرحله یک وارد کردن اطلاعات شخصی
2 مرحله دو وارد کردن اطلاعات تماس
3 وارد کردن اطلاعات بازاریاب معرف
4 واردکردن یکی از مدارک احراز هویتی

موارد لازم جهت همکاری با سامانه تجارت جهانی کام

  1. دارای حداقل مدرک دیپلم
  2. دارای حداقل سن 18 سال تمام
  3. تکمیل فرم رو به رو جهت همکاری(پس از تکمیل برای تکمیل اطلاعات و احرازهویت با شما مدیران سامانه تجارت جهانی کام تماس خواهند گرفت)

سود فروش:

سود فروش به صورت مستقیم 30 درصد از هر فروش