تماس با ما

راه های ارتباطی با ما

تلفن تماس :

09120534404 04533361805
09901610676
09397322882
ایمیل:
info@stjc.ir
amirsadg939@gmail.com
آدرس : اردبیل – پارک علم و فناوری استان – شرکت متین پردازشگران آینده سبلان
آدرس دفتر اصلی:اردبیل خیابان شهید رجایی کوچه شهید مظاهر دادجوپ پلاک144

ارتباط با ما

شما میتوانید انتقادات پیشنهادات و هرگونه مشکل در سامانه را از طریق فرم تماس و ارتباط با ما به اشتراک قرار دهید.

فرم ارتباط باما

مفهوم خواندن نقشه سامانه تجارت کام

نمایشگر کاربران برتر

نمایشگر کاربران برتر(سامانه تجارت جهانی کام)

نمایشگر بازاریابان برتر

نمایشگر بازاریابان برتر(سامانه تجارت جهانی کام)

نمایشگر مدیران برتر

نمایشگر مدیران برتر(سامانه تجارت جهانی کام)

نمایشگر نمایندگان مرکز شرکت کام

نمایشگر نمایندگان مرکز شرکت کام(سامانه تجارت جهانی کام)

نمایشگر مرکز شرکت کام

نمایشگر مرکز شرکت کام(سامانه تجارت جهانی کام)

نمایشگر شرکت های همکار با شرکت کام

نمایشگر شرکت های همکار با شرکت کام(سامانه تجارت جهانی کام)

نمایشگر مکان سمینارهای آموزشی شرکت کام

نمایشگر مکان سمینارهای آموزشی شرکت کام(سامانه تجارت جهانی کام)

نمایشگر نمایندگان خارج از کشور شرکت کام

نمایشگر نمایندگان خارج از کشور شرکت کام(سامانه تجارت جهانی کام)

نمایشگر مرکز دولتی طرف قرار داد با سامانه

نمایشگر مرکز دولتی طرف قرار داد با سامانه (سامانه تجارت جهانی کام)

نمایشگر دفاتر ارتباط با شرکت کام

نمایشگر دفاتر ارتباط با شرکت کام(سامانه تجارت جهانی کام)