Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

کد های فانکشن ووکامرس

هماهنگ کردن قالب با ووکامرس برای ساخت صفحات ووکامرس و استفاده از کدهای آن می بایست ابتدا قالب را با این افزونه هماهنگ کنید به این منظور می بایست کدهای زیر را داخل فایل functions.php تم خود قرار دهید. کد هماهنگ کردن قالب با ووکامرس

نمایش محصولات در صفحات دلخواه جهت نمایش محصولات در […]

هك هاي كاربردي وردپرس و وكامرس

1. نحوه اضافه کردن فاوآیکن به سایت وردپرسی: کابران گرامی برای افزودن فاوآیکن به سایت خود می توانید از کد زیر استفاده و آن را در فایل header.php جای دهید اما بهترین کار استفاده از فایل functions.php می باشد که شما می توانید کد زیر را درون این فایل جای دهید.

فاوآیکن چیست: یک […]

کد های فانکشن ووکامرس

هماهنگ کردن قالب با ووکامرس برای ساخت صفحات ووکامرس و استفاده از کدهای آن می بایست ابتدا قالب را با این افزونه هماهنگ کنید به این منظور می بایست کدهای زیر را داخل فایل functions.php تم خود قرار دهید. کد هماهنگ کردن قالب با ووکامرس

نمایش محصولات در صفحات دلخواه جهت نمایش محصولات در […]

هك هاي كاربردي وردپرس و وكامرس

1. نحوه اضافه کردن فاوآیکن به سایت وردپرسی: کابران گرامی برای افزودن فاوآیکن به سایت خود می توانید از کد زیر استفاده و آن را در فایل header.php جای دهید اما بهترین کار استفاده از فایل functions.php می باشد که شما می توانید کد زیر را درون این فایل جای دهید.

فاوآیکن چیست: یک […]